Content

Bedankt voor het bezoeken van onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Zelená Země sro is de gegevensbeheerder. U kunt hier contact met ons opnemen (info@cannadorra.com of info@zelenazeme.cz). Hieronder vindt u uitgebreide informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan.

Zelená Země sro is de exploitant van de e-shop www.cannadorra.com. Zelená Země sro is een zakelijke commerciële organisatie. Dit betekent dat alle verzamelde gegevens dienen ter ondersteuning van het bedrijf en de diensten van Zelená Země sro

Volgens GDPR worden persoonlijke gegevens verzameld, die worden geacht onder de GDPR-bescherming te vallen.

Ontvangen persoonlijke gegevens:

  • naam en achternaam
  • phone
  • e-mail
  • adres
  • geschiedenis van het bezoeken cannadorra.com
  • IP-adres

Het doel van het verzamelen, verwerken en profileren van gegevens

Zelená Země sro verzamelt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het leveren van producten en diensten aan klanten.
  • Klanten en potentiële klanten informeren over nieuwe producten en ander informatie- en marketingnieuws.

Gegevensverzameling:

Alle verzamelde informatie over individuen wordt verzameld via een bestel- of contactformulier. Zelená Země sro gebruikt geen gegevens van individuen uit externe bronnen.

Gegevenscombinatie en profilering:

Zelená Země verstrekt geen persoonlijk identificeerbare informatie aan derden, behalve aan de contracterende transportbedrijven met het doel de producten te leveren. Alle verzamelde gegevens worden alleen gebruikt als contactgegevens binnen de organisatie. De organisatie Zelená Země sro gebruikt gegevens voor marketing- en zakelijke doeleinden. Zelená Země combineert alle gegevens in zijn eigen informatiesysteem (Easy Project) en e-shopsysteem. Elk ander systeem gebruikt alleen fragmenten van gegevens en wordt daarom niet als AVG-gegevens beschouwd.

Uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten volgens:
• kunst. 15 AVG, het recht om informatie te verkrijgen over uw persoonlijke gegevens die wij verwerken, binnen de daarin beschreven reikwijdte;
• kunst. 16 AVG, het recht om onmiddellijk rectificatie van onjuiste of vervollediging van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen;
• kunst. 17 AVG, het recht om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te vragen, tenzij verdere verwerking vereist is - om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen; - om te voldoen aan een wettelijke verplichting; - om redenen van algemeen belang of - voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
• kunst. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover - de juistheid van de gegevens door u wordt betwist; - de verwerking onwettig is, maar u weigert te wissen; - wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u het nodig hebt om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of - u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met art. 21 AVG;
• kunst. 20 AVG, het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht ervan naar een andere controller te verzoeken;
• kunst. 77 AVG, het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in uw gebruikelijke woon- of werkplaats of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

E-mailreclame

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, zullen wij u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief sturen op basis van uw toestemming volgens art. 6 (1) 1 lit. a) AVG, waarbij de door u vereiste of door u verstrekte gegevens afzonderlijk voor dit doel worden gebruikt. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbriefservice. Hiervoor kunt u een bericht sturen naar de onderstaande contactoptie of de opt-out-link in de nieuwsbrief gebruiken. Bij uitschrijving zullen we uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of we behouden ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens verder te gebruiken binnen de reikwijdte en op de wijze toegestaan ​​door de wet, waarvan we u in deze kennisgeving informeren. .

 

 

Specificaties

Hennepproducten en wetgeving

Alle gepresenteerde hennepproducten zijn 100% legaal volgens de EU-wetgeving. Ze zijn gemaakt van legale henneprassen uit de landbouw die het wettelijke THC-gehalte bevatten (minder dan 0,2%). Hennepzaad wordt gebruikt voor de productie van olie, eiwit en ook voor directe consumptie. Hennepkruid wordt gebruikt voor CBD-extractie, thee en zalven en cosmetica. Al onze producten zijn NIET psychoactief. 

Cannadorra.com biedt een compleet assortiment hennep, CBD-producten en voedingsmiddelen. Alle EU's zijn voornamelijk biologische productie. 

CBD producten Hennepthee | Hennep Olie | Hennepzaden | Hennep Proteine | Andere hennep | Hennep cosmetica | Hennepzalf

thee,